HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

ソート項目: ソート順: 表示件数 表示著者数:
検索結果表示: 1 - 7 / 7
資料種別著者タイトル別タイトル掲載誌等発行日
articleKato, Aitaro; Sakai, Shinichi; Iidaka, Takashi; Iwasaki, Takaya; Kurashimo, Eiji; Igarashi, Toshihiro; Hirata, Naoshi; Kanazawa, Toshihiko; Katsumata, Kei; Takahashi, Hiroaki; Honda, Ryo; Maeda, Takahiro; Ichiyanagi, Masayoshi; Yamaguchi, Teruhiro; Kosuga, Masahiro; Okada, Tomomi; Nakajima, Junichi; Hori, Shuichiro; Nakayama, Takashi; Hasegawa, Akira; Kono, Toshio; Suzuki, Syuichi; Tsumura, Noriko; Hiramatsu, Yoshihiro; Sugaya, Katsunori; Hayashi, Aiko; Hirose, Tetsuya; Sawada, Akihiro; Tanaka, Keisuke; Yamanaka, Yoshiko; Nakamichi, Haruhisa; Okuda, Takashi; Iio, Yoshihisa; Nishigami, Kin'ya; Miyazawa, Masatoshi; Wada, Hiroo; Hirano, Norio; Katao, Hiroshi; Ohmi, Shiro; Ito, Kiyoshi; Doi, Issei; Noda, Shunta; Matsumoto, Satoshi; Matsushima, Takeshi; Saiga, Atsushi; Miyamachi, Hiroki; Imanishi, Kazutoshi; Takeda, Tetsuya; Asano, Youichi; Yukutake, Yohei; Ueno, Tomotake; Maeda, Takuto; Matsuzawa, Takanori; Sekine, Shutaro; Matsubara, Makoto; Obara, KazushigeAnomalous depth dependency of the stress field in the 2007 Noto Hanto, Japan, earthquake: Potential involvement of a deep fluid reservoir-Geophysical Research Letters2011年 3月
articleKatsumata, Kei; Kosuga, Masahiro; Katao, Hiroshi; Yamada, Takuji; Kato, AitaroFocal mechanisms and stress field in the Nobi fault area, central Japan-Earth planets and space2015年 6月25日
articleKita, Saeko; Hasegawa, Akira; Nakajima, Junichi; Okada, Tomomi; Matsuzawa, Toru; Katsumata, KeiHigh-resolution seismic velocity structure beneath the Hokkaido corner, northern Japan: Arc-arc collision and origins of the 1970 M 6.7 Hidaka and 1982 M 7.1 Urakawa-oki earthquakes-Journal of Geophysical Research: Solid Earth2012年12月
articleKatsumata, KeiPrecursory seismic quiescence before the Mw=8.3 Tokachi-oki, Japan, earthquake on 26 September 2003 revealed by a re-examined earthquake catalog-Journal of Geophysical Research, Solid Earth2011年10月15日
articleKita, Saeko; Katsumata, KeiStress drops for intermediate-depth intraslab earthquakes beneath Hokkaido, northern Japan: Differences between the subducting oceanic crust and mantle events-Geochemistry geophysics geosystems2015年 2月26日
articleKato, Aitaro; Iidaka, Takashi; Ikuta, Ryoya; Yoshida, Yasuhiro; Katsumata, Kei; Iwasaki, Takaya; Sakai, Shin'ichi; Thurber, Clifford; Tsumura, Noriko; Yamaoka, Koshun; Watanabe, Toshiki; Kunitomo, Takahiro; Yamazaki, Fumihito; Okubo, Makoto; Suzuki, Sadaomi; Hirata, NaoshiVariations of fluid pressure within the subducting oceanic crust and slow earthquakes-Geophysical Research Letters2010年 7月29日
articleAzuma, Ryosuke; Murai, Yoshio; Katsumata, Kei; Nishimura, Yuichi; Yamada, Takuji; Mochizuki, Kimihiro; Shinohara, MasanaoWas the 1952 Tokachi-oki earthquake (Mw=8.1) a typical underthrust earthquake?: Plate interface reflectivity measurement by an air gun-ocean bottom seismometer experiment in the Kuril Trench-Geochemistry, Geophysics, Geosystems2012年 8月25日
検索結果表示: 1 - 7 / 7

 

本サイトに関するご意見・お問い合わせは repo at lib.hokudai.ac.jp へお願いします。 - 北海道大学