HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 10 of 10
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleNishida, Mutsumi; Kahata, Kaoru; Hayase, Eiko; Shigematsu, Akio; Sato, Megumi; Kudo, Yusuke; Omotehara, Satomi; Iwai, Takahito; Sugita, Junichi; Shibuya, Hitoshi; Shimizu, Chikara; Teshima, TakanoriNovel Ultrasonographic Scoring System of Sinusoidal Obstruction Syndrome after Hematopoietic Stem Cell Transplantation-Biology of blood and marrow transplantation-Sep-2018
article (author version)Shiratori, Souichi; Fujimoto, Katsuya; Nishimura, Machiko; Hatanaka, Kanako C.; Kosugi-Kanaya, Mizuha; Okada, Kohei; Sugita, Junichi; Shigematsu, Akio; Hashimoto, Daigo; Endo, Tomoyuki; Kondo, Takeshi; Abe, Riichiro; Hashino, Satoshi; Matsuno, Yoshihiro; Shimizu, Hiroshi; Teshima, TakanoriAllogeneic hematopoietic stem cell transplantation following reduced-intensity conditioning for mycosis fungoides and Sezary syndromeRIC-HSCT for MF/SSHematological oncology-Mar-2016
articleKasahara, Kohei; Onozawa, Masahiro; Miyashita, Naohiro; Yokohata, Emi; Yoshida, Miho; Kanaya, Minoru; Kosugi-Kanaya, Mizuha; Takemura, Ryo; Takahashi, Shojiro; Sugita, Junichi; Shigematsu, Akio; Takahata, Mutsumi; Fujisawa, Shinichi; Hashimoto, Daigo; Fujimoto, Katsuya; Endo, Tomoyuki; Kondo, Takeshi; Teshima, TakanoriCytogenetically Unrelated Clones in Acute Myeloid Leukemia Showing Different Responses to Chemotherapy-Case reports in hematology-2016
article (author version)Shigematsu, Akio; Kobayashi, Naoki; Yasui, Hiroshi; Shindo, Motohiro; Kakinoki, Yasutaka; Koda, Kyuhei; Iyama, Satoshi; Kuroda, Hiroyuki; Tsutsumi, Yutaka; Imamura, Masahiro; Teshima, TakanoriHigh Level of Serum Soluble Interleukin-2 Receptor at Transplantation Predicts Poor Outcome of Allogeneic Stem Cell Transplantation for Adult T Cell Leukemia-Biology of Blood and Marrow Transplantation-Jun-2014
article (author version)Kashiwazaki, Haruhiko; Matsushita, Takae; Sugita, Junichi; Shigematsu, Akio; Kasashi, Kumiko; Yamazaki, Yutaka; Kanehira, Takashi; Kondo, Takeshi; Endo, Tomoyuki; Tanaka, Junji; Hashino, Satoshi; Nishio, Mitsufumi; Imamura, Masahiro; Kitagawa, Yoshimasa; Inoue, NobuoA comparison of oral mucositis in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation between conventional and reduced-intensity regimens-Supportive Care in Cancer-May-2012
article (author version)Sugita, Junichi; Matsushita, Takae; Kashiwazaki, Haruhiko; Kosugi, Mizuha; Takahashi, Shojiro; Wakasa, Kentaro; Shiratori, Souichi; Ibata, Makoto; Shono, Yusuke; Shigematsu, Akio; Obara, Masato; Fujimoto, Katsuya; Endo, Tomoyuki; Nishio, Mitsufumi; Kondo, Takeshi; Hashino, Satoshi; Tanaka, Junji; Asaka, Masahiro; Imamura, MasahiroEfficacy of folinic acid in preventing oral mucositis in allogeneic hematopoietic stem cell transplant patients receiving MTX as prophylaxis for GVHD-Bone Marrow Transplantation-Feb-2012
article (author version)Shigematsu, Akio; Tanaka, Junji; Suzuki, Ritsuro; Atsuta, Yoshiko; Kawase, Takakazu; Ito, Yoichi M.; Yamashita, Takuya; Fukuda, Takahiro; Kumano, Keiki; Iwato, Koji; Yoshiba, Fumiaki; Kanamori, Heiwa; Kobayashi, Naoki; Fukuhara, Takashi; Morishima, Yasuo; Imamura, MasahiroOutcome of medium-dose VP-16/CY/TBI superior to CY/TBI as a conditioning regimen for allogeneic stem cell transplantation in adult patients with acute lymphoblastic leukemia-International Journal of Hematology-Nov-2011
article (author version)Asanuma, Shinsuke; Tanaka, Junji; Sugita, Junichi; Kosugi, Mizuha; Shiratori, Souichi; Wakasa, Kentarou; Shono, Yusuke; Shigematsu, Akio; Kondo, Takeshi; Kobayashi, Takahiko; Asaka, Masahiro; Imamura, MasahiroExpansion of CD4+CD25+ regulatory T cells from cord blood CD4+ cells using the common γ-chain cytokines (IL-2 and IL-15) and rapamycin-Annals of Hematology-Jun-2011
articleShigematsu, Akio; Shi, Ming; Okigaki, Mitsuhiko; Adachi, Yasushi; Koike, Naoko; Che, Jishan; Iwasaki, Masayoshi; Matsubara, Hiroaki; Imamura, Masahiro; Ikehara, SusumuSignaling from Fibroblast Growth Factor Receptor 2 in Immature Hematopoietic Cells Facilitates Donor Hematopoiesis After Intra-Bone Marrow–Bone Marrow Transplantation-Stem Cells and Development-27-Oct-2010
article (author version)Kondo, Takeshi; Yasumoto, Atsushi; Arita, Kotaro; Sugita, Jun-ichi; Shigematsu, Akio; Okada, Kohei; Takahata, Mutsumi; Onozawa, Masahiro; Kahata, Kaoru; Takeda, Yukari; Obara, Masato; Yamamoto, Satoshi; Endo, Tomoyuki; Nishio, Mitsufumi; Sato, Norihiro; Tanaka, Junji; Hashino, Satoshi; Koike, Takao; Asaka, Masahiro; Imamura, MasahiroSuccessful treatment of acute myelogenous leukemia with favorable cytogenetics by reduced-intensity stem cell transplantation-International Journal of Hematology-Mar-2010
Showing results 1 to 10 of 10

 

Hokkaido University