HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 3 of 3
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleTakanobu, Keisuke; Hashimoto, Naoki; Ishikawa, Shuhei; Kusumi, IchiroCombination of strategies to initiate clozapine for refractory schizophrenia in a patient with low neutrophil levels-BMJ Case Reports-13-Oct-2022
articleYamada, Shuhei; Abe, Takashige; Sazawa, Ataru; Katano, Hidenori; Suzuki, Hidetaka; Takeuchi, Ichiro; Ishizaki, Junji; Minami, Keita; Morita, Ken; Tsuchiya, Kunihiko; Takada, Norikata; Maru, Shintaro; Ishikawa, Shuhei; Sato, Soshu; Kawazu, Takafumi; Yamashita, Takanori; Ono, Takenori; Mochizuki, Tango; Akino, Tomoshige; Sasaki, Yoshihiro; Shinno, Yuichiro; Furumido, Jun; Miyata, Haruka; Kikuchi, Hiroshi; Matsumoto, Ryuji; Osawa, Takahiro; Shinohara, NobuoComparative study of postoperative complications after radical cystectomy during the past two decades in Japan: Radical cystectomy remains associated with significant postoperative morbidities-Urologic oncology-Jan-2022
articleHashimoto, Naoki; Yasui-Furukori, Norio; Hasegawa, Naomi; Ishikawa, Shuhei; Numata, Shusuke; Hori, Hikaru; Iida, Hitoshi; Ichihashi, Kayo; Furihata, Ryuji; Murata, Atsunobu; Tsuboi, Takashi; Takeshima, Masahiro; Kyou, Yoshitaka; Komatsu, Hiroshi; Kubota, Chika; Ochi, Shinichiro; Takaesu, Yoshikazu; Usami, Masahide; Nagasawa, Tatsuya; Hishimoto, Akitoyo; Miura, Kenichiro; Matsumoto, Junya; Ohi, Kazutaka; Yamada, Hisashi; Inada, Ken; Watanabe, Koichiro; Shimoda, Kazutaka; Hashimoto, RyotaCharacteristics of discharge prescriptions for patients with schizophrenia or major depressive disorder: Real-world evidence from the Effectiveness of Guidelines for Dissemination and Education (EGUIDE) psychiatric treatment project-Asian Journal of Psychiatry-Sep-2021
Showing results 1 to 3 of 3

 

Hokkaido University