HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 3 of 3
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
article (author version)Yokoyama, Shota; Onozawa, Masahiro; Yoshida, Shota; Miyashita, Naoki; Kimura, Hiroyuki; Takahashi, Shogo; Matsukawa, Toshihiro; Goto, Hideki; Fujisawa, Shinichi; Miki, Kosuke; Hidaka, Daisuke; Hashiguchi, Junichi; Wakasa, Kentaro; Ibata, Makoto; Takeda, Yukari; Shigematsu, Akio; Fujimoto, Katsuya; Tsutsumi, Yutaka; Mori, Akio; Ishihara, Toshimichi; Kakinoki, Yasutaka; Kondo, Takeshi; Hashimoto, Daigo; Teshima, TakanoriSubclinical minute FLT3-ITD clone can be detected in clinically FLT3-ITD-negative acute myeloid leukaemia at diagnosis-British journal of haematology-Jun-2023
article (author version)Yoshida, Shota; Onozawa, Masahiro; Miyashita, Naoki; Kimura, Hiroyuki; Takahashi, Shogo; Yokoyama, Shota; Matsukawa, Toshihiro; Hirabayashi, Shinsuke; Mori, Akio; Hidaka, Daisuke; Minauchi, Koichiro; Shigematsu, Akio; Hashiguchi, Junichi; Igarashi, Tetsuyuki; Kakinoki, Yasutaka; Tsutsumi, Yutaka; Ibata, Makoto; Kobayashi, Hajime; Haseyama, Yoshihito; Fujimoto, Katsuya; Ishihara, Toshimichi; Sakai, Hajime; Ota, Shuichi; Kondo, Takeshi; Teshima, TakanoriClinical features of complex karyotype in newly diagnosed acute myeloid leukemia-International journal of hematology-1-Apr-2023
articleMiyashita, Naoki; Onozawa, Masahiro; Suto, Keito; Fujisawa, Shinichi; Okazaki, Nanase; Hidaka, Daisuke; Ohigashi, Hiroyuki; Yasumoto, Atsushi; Sugita, Junichi; Hashimoto, Daigo; Matsuno, Yoshihiro; Teshima, TakanoriAleukemic Extramedullary Blast Crisis as an Initial Presentation of Chronic Myeloid Leukemia with E1A3 BCR-ABL1 Fusion Transcript-Internal medicine-1-Apr-2022
Showing results 1 to 3 of 3

 

Hokkaido University