HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 3 of 3
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleWada, Takeshi; Shiraishi, Atsushi; Gando, Satoshi; Yamakawa, Kazuma; Fujishima, Seitaro; Saitoh, Daizoh; Kushimoto, Shigeki; Ogura, Hiroshi; Abe, Toshikazu; Mayumi, Toshihiko; Sasaki, Junichi; Kotani, Joji; Takeyama, Naoshi; Tsuruta, Ryosuke; Takuma, Kiyotsugu; Yamashita, Norio; Shiraishi, Shin-ichiro; Ikeda, Hiroto; Shiino, Yasukazu; Tarui, Takehiko; Nakada, Taka-aki; Hifumi, Toru; Okamoto, Kohji; Sakamoto, Yuichiro; Hagiwara, Akiyoshi; Masuno, Tomohiko; Ueyama, Masashi; Fujimi, Satoshi; Umemura, Yutaka; Otomo, YasuhiroDisseminated intravascular coagulation immediately after trauma predicts a poor prognosis in severely injured patients-Scientific reports-26-May-2021
articleHayakawa, Mineji; Maekawa, Kunihiko; Kushimoto, Shigeki; Kato, Hiroshi; Sasaki, Junichi; Ogura, Hiroshi; Matsuoka, Tetsuya; Uejima, Toshifumi; Morimura, Naoto; Ishikura, Hiroyasu; Hagiwara, Akiyoshi; Takeda, Munekazu; Kaneko, Naoyuki; Saitoh, Daizoh; Kudo, Daisuke; Kanemura, Takashi; Shibusawa, Takayuki; Furugori, Shintaro; Nakamura, Yoshihiko; Shiraishi, Atsushi; Murata, Kiyoshi; Mayama, Gou; Yaguchi, Arino; Kim, Shiei; Takasu, Osamu; Nishiyama, KazutakaHyperfibrinolysis in severe isolated traumatic brain injury may occur without tissue hypoperfusion : a retrospective observational multicentre study-Critical care-23-Aug-2017
article (author version)Hayakawa, Mineji; Maekawa, Kunihiko; Kushimoto, Shigeki; Kato, Hiroshi; Sasaki, Junichi; Ogura, Hiroshi; Matauoka, Tetsuya; Uejima, Toshifumi; Morimura, Naoto; Ishikura, Hiroyasu; Hagiwara, Akiyoshi; Takeda, Munekazu; Kaneko, Naoyuki; Saitoh, Daizoh; Kudo, Daisuke; Kanemura, Takashi; Shibusawa, Takayuki; Furugori, Shintaro; Nakamura, Yoshihiko; Shiraishi, Atsushi; Murata, Kiyoshi; Mayama, Gou; Yaguchi, Arino; Kim, Shiei; Takasu, Osamu; Nishiyama, KazutakaHigh D-dimer levels predict a poor outcome in patients with severe trauma, even with high fibrinogen levels on arrival : a multicenter retrospective study-Shock-Mar-2016
Showing results 1 to 3 of 3

 

Hokkaido University