Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University. Series 5, Botany

Vol.11, No.2    (1978 issued)

Separation of NADP-pyrophosphatase and 5'-uncleotidase of Proteus vulgaris PDF
INOUE, Botaro;SASAKI, Shoji 195-201
Some biochemical properties of wheat chromatin PDF
TAZAWA, Tadashi;ISHIKAWA, Koh;SASAKI, Kimiko 202-210
Isolation and growth temperature of psychrophiles PDF
SARUYAMA, Haruo;OCHIAI, Toshiro;TAKADA, Yasuhiro;OKUYAMA, Hidetoshi;SASAKI, Shoji 211-217
Synchronous sexual cell division in L_200-cells of Closterium acerosum PDF
UENO, Takehiko;SASAKI, Kimiko 218-224
Scanning electron microscopic studies on cell surfaces of Dictyostelium discoideum : osmotic and pH effects during fixation PDF
OCHIAI, Hiroshi;OHTANI, Jun;ONO, Kenichi;TODA, Katsumi 225-230
Y-Geschlechtschromation in Ruhekernen der erwachsenen Blattzellen von Meeresphanerogame Phyllospadix PDF
HARADA, Ititaro 231-236
The genus Polytretus(Ectocarpaceae,brown algae) in Japan PDF
KUROGI, Munenao 237-248