Journal of the Graduate School of Agriculture, Hokkaido University

Vol.53 Pt. 2    (1963-09-30 issued)

Hultenia PDF
TATEWAKI, Misao 131-199
Studies on Frozen Milk : Ⅰ. Frozen Storage of Whole Milk, Homogenized Milk, Skim Milk and Their Concentrates PDF
SAITO, Zenichi;NIKI, Ryoya;HASHIMOTO, Yoshio 200-227
Studies on The Variance of the Composition of Milk PDF
KIN, Yeikyo;ARIMA, Shunrokuro;HASHIMOTO, Yoshio 228-247