HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 4 of 4
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleYamada, Shuhei; Abe, Takashige; Sazawa, Ataru; Katano, Hidenori; Suzuki, Hidetaka; Takeuchi, Ichiro; Ishizaki, Junji; Minami, Keita; Morita, Ken; Tsuchiya, Kunihiko; Takada, Norikata; Maru, Shintaro; Ishikawa, Shuhei; Sato, Soshu; Kawazu, Takafumi; Yamashita, Takanori; Ono, Takenori; Mochizuki, Tango; Akino, Tomoshige; Sasaki, Yoshihiro; Shinno, Yuichiro; Furumido, Jun; Miyata, Haruka; Kikuchi, Hiroshi; Matsumoto, Ryuji; Osawa, Takahiro; Shinohara, NobuoComparative study of postoperative complications after radical cystectomy during the past two decades in Japan: Radical cystectomy remains associated with significant postoperative morbidities-Urologic oncology-Jan-2022
articleKikuchi, Hiroshi; Osawa, Takahiro; Matsumoto, Ryuji; Abe, Takashige; Maruyama, Satoru; Harabayashi, Toru; Miyata, Haruka; Kashiwagi, Akira; Ikeshiro, Suguru; Sazawa, Ataru; Fukui, Riyo; Morita, Ken; Takeuchi, Ichiro; Hori, Kanta; Yamashita, Noboru; Minami, Keita; Mochizuki, Tango; Murai, Sachiyo; Shinohara, NobuoEfficacy of nivolumab plus ipilimumab as first-line therapy for primary tumors in patients with renal cell carcinoma-Urologic oncology-Jan-2022
articleOsawa, Takahiro; Kojima, Takahiro; Hara, Tomohiko; Sugimoto, Mikio; Eto, Masatoshi; Takeuchi, Ario; Minami, Keita; Nakai, Yasutomo; Ueda, Kosuke; Ozawa, Michinobu; Uemura, Motohide; Miyauchi, Yasuyuki; Ohba, Kojiro; Suzuki, Toshiro; Anai, Satoshi; Shindo, Tetsuya; Kusakabe, Naohisa; Tamura, Keita; Komiyama, Motokiyo; Goto, Takayuki; Yokomizo, Akira; Kohei, Naoki; Kashiwagi, Akira; Murakami, Masaya; Sazuka, Tomokazu; Yasumoto, Hiroaki; Iwamoto, Hideto; Mitsuzuka, Koji; Morooka, Daichi; Shimazui, Toru; Yamamoto, Yoshiaki; Ikeshiro, Suguru; Nakagomi, Hiroshi; Morita, Ken; Tomida, Ryotaro; Mochizuki, Tango; Inoue, Takamitsu; Kitamura, Hiroshi; Yamada, Shuhei; Ito, Yoichi M.; Murai, Sachiyo; Nishiyama, Hiroyuki; Shinohara, NobuoOncological outcomes of a multicenter cohort treated with axitinib for metastatic renal cell carcinoma-Cancer science-Jul-2020
articleMatsumoto, Ryuji; Abe, Takashige; Ishizaki, Junji; Kikuchi, Hiroshi; Harabayashi, Toru; Minami, Keita; Sazawa, Ataru; Mochizuki, Tango; Akino, Tomoshige; Murakumo, Masashi; Osawa, Takahiro; Maruyama, Satoru; Murai, Sachiyo; Shinohara, NobuoOutcome and prognostic factors in metastatic urothelial carcinoma patients receiving second-line chemotherapy : an analysis of real-world clinical practice data in Japan-Japanese journal of clinical oncology-Aug-2018
Showing results 1 to 4 of 4

 

Hokkaido University