HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 4 of 4
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleHayakawa, Mineji; Kudo, Daisuke; Saito, Shinjiro; Uchino, Shigehiko; Yamakawa, Kazuma; Iizuka, Yusuke; Sanui, Masamitsu; Takimoto, Kohei; Mayumi, Toshihiko; Ono, Kota; Azuhata, Takeo; Ito, Fumihito; Yoshihiro, Shodai; Hayakawa, Katsura; Nakashima, Tsuyoshi; Ogura, Takayuki; Noda, Eiichiro; Nakamura, Yoshihiko; Sekine, Ryosuke; Yoshikawa, Yoshiaki; Sekino, Motohiro; Ueno, Keiko; Okuda, Yuko; Watanabe, Masayuki; Tampo, Akihito; Saito, Nobuyuki; Kitai, Yuya; Takahashi, Hiroki; Kobayashi, Iwao; Kondo, Yutaka; Matsunaga, Wataru; Nachi, Sho; Miike, Toru; Takahashi, Hiroshi; Takauji, Shuhei; Umakoshi, Kensuke; Todaka, Takafumi; Kodaira, Hiroshi; Andoh, Kohkichi; Kasai, Takehiko; Iwashita, Yoshiaki; Arai, Hideaki; Murata, Masato; Yamane, Masahiro; Shiga, Kazuhiro; Hori, NaotoAntithrombin Supplementation and Mortality in Sepsis-Induced Disseminated Intravascular Coagulation : A Multicenter Retrospective Observational Study-SHOCK-Dec-2016
articleHayakawa, Mineji; Saito, Shinjiro; Uchino, Shigehiko; Yamakawa, Kazuma; Kudo, Daisuke; Iizuka, Yusuke; Sanui, Masamitsu; Takimoto, Kohei; Mayumi, Toshihiko; Azuhata, Takeo; Ito, Fumihito; Yoshihiro, Shodai; Hayakawa, Katsura; Nakashima, Tsuyoshi; Ogura, Takayuki; Noda, Eiichiro; Nakamura, Yoshihiko; Sekine, Ryosuke; Yoshikawa, Yoshiaki; Sekino, Motohiro; Ueno, Keiko; Okuda, Yuko; Watanabe, Masayuki; Tampo, Akihito; Saito, Nobuyuki; Kitai, Yuya; Takahashi, Hiroki; Kobayashi, Iwao; Kondo, Yutaka; Matsunaga, Wataru; Nachi, Sho; Miike, Toru; Takahashi, Hiroshi; Takauji, Shuhei; Umakoshi, Kensuke; Todaka, Takafumi; Kodaira, Hiroshi; Andoh, Kohkichi; Kasai, Takehiko; Iwashita, Yoshiaki; Arai, Hideaki; Murata, Masato; Yamane, Masahiro; Shiga, Kazuhiro; Hori, NaotoCharacteristics, treatments, and outcomes of severe sepsis of 3195 ICU-treated adult patients throughout Japan during 2011-2013-Journal of intensive care-12-Jul-2016
article (author version)Hayakawa, Mineji; Maekawa, Kunihiko; Kushimoto, Shigeki; Kato, Hiroshi; Sasaki, Junichi; Ogura, Hiroshi; Matauoka, Tetsuya; Uejima, Toshifumi; Morimura, Naoto; Ishikura, Hiroyasu; Hagiwara, Akiyoshi; Takeda, Munekazu; Kaneko, Naoyuki; Saitoh, Daizoh; Kudo, Daisuke; Kanemura, Takashi; Shibusawa, Takayuki; Furugori, Shintaro; Nakamura, Yoshihiko; Shiraishi, Atsushi; Murata, Kiyoshi; Mayama, Gou; Yaguchi, Arino; Kim, Shiei; Takasu, Osamu; Nishiyama, KazutakaHigh D-dimer levels predict a poor outcome in patients with severe trauma, even with high fibrinogen levels on arrival : a multicenter retrospective study-Shock-Mar-2016
articleHayakawa, Mineji; Maekawa, Kunihiko; Kushimoto, Shigeki; Kato, Hiroshi; Sasaki, Junichi; Ogura, Hiroshi; Matsuoka, Tetsuya; Uejima, Toshifumi; Morimura, Naoto; Ishikura, Hiroyasu; Hagiwara, Akiyoshi; Takeda, Munekazu; Kaneko, Naoyuki; Saitoh, Daizoh; Kudo, Daisuke; Kanemura, Takashi; Shibusawa, Takayuki; Furugori, Shintaro; Nakamura, Yoshihiko; Shiraishi, Atsushi; Murata, Kiyoshi; Mayama, Gou; Yaguchi, Arino; Kim, Shiei; Takasu, Osamu; Nishiyama, KazutakaHyperfibrinolysis in severe isolated traumatic brain injury may occur without tissue hypoperfusion : a retrospective observational multicentre study-Critical care-23-Aug-2017
Showing results 1 to 4 of 4

 

Hokkaido University