HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 5 of 5
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
article (author version)Kagami, Keisuke; Ishiguro, Nobuhisa; Iwasaki, Sumio; Usami, Takayuki; Fukumoto, Tatsuya; Hayasaka, Kasumi; Oyamada, Reiko; Watanabe, Tsubasa; Nakakubo, Sho; Niinuma, Yusuke; Hagino, Takashi; Abe, Yoshifumi; Fujimoto, Ikuya; Maekawa, Hideki; Fujibayashi, Ryo; Fuke, Satoshi; Asahi, Kuniko; Ota, Shuichi; Nagakura, Tatsuya; Okubo, Toshinari; Asanuma, Hideomi; Ito, Toshihiro; Okano, Sho; Komatsu, Erika; Sasaki, Kota; Hashimoto, Kei; Washiya, Kazutoshi; Kato, Yumiko; Kusumi, Katsunori; Asai, Yasufumi; Saito, Yuichi; Sakai, Yoshiyuki; Sakurada, Minoru; Sakimoto, Yuji; Ichikawa, Yukari; Kinebuchi, Takahiro; Kondo, Dai; Kanno, Syuhei; Kobayashi, Minoru; Hirabayashi, Kagami; Saitou, Shinako; Saito, Katsuhiko; Ebina, Yuuki; Koshizaki, Yuusuke; Chiba, Makoto; Yasuda, Atsushi; Sato, Toshiya; Togashi, Atsuo; Abe, Takashi; Fujita, Takahiro; Umehara, Kengo; Amishima, Masaru; Murakami, Nobuo; Yagi, Tetsuya; Fujimoto, Shuhei; Tajima, Taichi; Sugawara, Mitsuru; Takekuma, YohCorrelation between antibiotic use and antibiotic resistance : A multicenter study using the Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare Epidemiology (J-SIPHE) system in Hokkaido, Japan-American Journal of Infection Control-Feb-2023
article森, 太郎; 酒井, 義幸; 菅原, 正則; 繪内, 正道; 羽山, 広文遮光布によるアトリウム空間の光・熱環境調整法に関する研究 : その1 遮光布を設置したアトリウムの室内環境実測調査IMPROVEMENT OF LUMINOUS AND THERMAL ENVIRONMENT IN ATRIUMS BY USING SHIELD CLOTHS : Part 1 A comparison of the measurement results of the environment in the atrium space with shield cloths and the atrium space without shield cloths日本建築学会環境系論文集Transactions of AIJ. Journal of environmental engineering30-Jun-2003
article酒井, 義幸; 森, 太郎; 絵内, 正道; 羽山, 広文遮光布によるアトリウムの光・熱環境調整手法の検討 : その3 布の違いに関する検討Improvement of luminous and thermal environment in atrium by the use of shield cloths : Part 3. Evaluation of defference of shield cloths大会学術講演梗概集. D-2, 環境工学II, 熱, 湿気, 温熱感, 自然エネルギー, 気流・換気・排煙, 数値流体, 空気清浄, 暖冷房・空調, 熱源設備, 設備応用-31-Jul-2001
article酒井, 義幸; 森, 太郎; 繪内, 正道; 羽山, 広文遮光布によるアトリウム空間の光・熱環境調整 : 設置方法と布の色がアトリウムの光・温熱環境に与える影響Improvement of Luminous and Thermal Environment in Atrium by usage of Shield Cloths大会学術講演梗概集. D-1, 環境工学I, 室内音響・音環境, 騒音・固体音, 環境振動, 光・色, 給排水・水環境, 都市設備・環境管理, 環境心理生理, 環境設計, 電磁環境-31-Jul-2000
article佐々木, 大徳; 絵内, 正道; 羽山, 広文; 森, 太郎; 酒井, 義幸遮光布を付設したアトリウム空間の温熱環境シミュレーションA simulation analysis for the thermal environment of an atrium space with covering shield colths大会学術講演梗概集. D-2, 環境工学II, 熱, 湿気, 温熱感, 自然エネルギー, 気流・換気・排煙, 数値流体, 空気清浄, 暖冷房・空調, 熱源設備, 設備応用-31-Jul-2000
Showing results 1 to 5 of 5

 

Hokkaido University