HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 2 of 2
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleYamada, Shuhei; Abe, Takashige; Sazawa, Ataru; Katano, Hidenori; Suzuki, Hidetaka; Takeuchi, Ichiro; Ishizaki, Junji; Minami, Keita; Morita, Ken; Tsuchiya, Kunihiko; Takada, Norikata; Maru, Shintaro; Ishikawa, Shuhei; Sato, Soshu; Kawazu, Takafumi; Yamashita, Takanori; Ono, Takenori; Mochizuki, Tango; Akino, Tomoshige; Sasaki, Yoshihiro; Shinno, Yuichiro; Furumido, Jun; Miyata, Haruka; Kikuchi, Hiroshi; Matsumoto, Ryuji; Osawa, Takahiro; Shinohara, NobuoComparative study of postoperative complications after radical cystectomy during the past two decades in Japan: Radical cystectomy remains associated with significant postoperative morbidities-Urologic oncology-Jan-2022
articleOsawa, Takahiro; Wei, John T.; Abe, Takashige; Honda, Michitaka; Yamada, Shuhei; Furumido, Jun; Kikuchi, Hiroshi; Matsumoto, Ryuji; Hirakawa, Kazushi; Sato, Yasuyuki; Sasaki, Yoshihiro; Harabayashi, Toru; Takada, Norikata; Minami, Keita; Tanaka, Hiroshi; Morita, Ken; Kashiwagi, Akira; Miyajima, Naoto; Akino, Tomoshige; Murai, Sachiyo; Ito, Yoichi M.; Fukuhara, Shunichi; Ogasawara, Katsuhiko; Shinohara, NobuoHealth-related quality of life in Japanese patients with bladder cancer measured by a newly developed Japanese version of the Bladder Cancer Index-International journal of clinical oncology-Dec-2020
Showing results 1 to 2 of 2

 

Hokkaido University