HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 2 of 2
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleGoudarzi, Houman; Kimura, Hirokazu; Kimura, Hiroki; Makita, Hironi; Matsumoto, Munehiro; Takei, Nozomu; Shimizu, Kaoruko; Suzuki, Masaru; Watanabe, Taku; Kikuchi, Eiki; Ohira, Hiroshi; Tsujino, Ichizo; Sakakibara-Konishi, Jun; Shinagawa, Naofumi; Shijubo, Noriharu; Sato, Hirokazu; Shigehara, Katsunori; Kaga, Kichizo; Hida, Yasuhiro; Murakami, Soichi; Ebihara, Yuma; Nakamura, Akinobu; Miyoshi, Hideaki; Hirano, Satoshi; Hizawa, Nobuyuki; Atsumi, Tatsuya; Huang, Shau-ku; Ito, Yoichi M.; Nishimura, Masaharu; Konno, SatoshiEffects of obesity on CC16 and their potential role in overweight/obese asthma-Respiratory Research-29-Jun-2022
article (author version)Konno, Satoshi; Taniguchi, Natsuko; Makita, Hironi; Nakamaru, Yuji; Shimizu, Kaoruko; Shijubo, Noriharu; Fuke, Satoshi; Takeyabu, Kimihiro; Oguri, Mitsuru; Kimura, Hirokazu; Maeda, Yukiko; Suzuki, Masaru; Nagai, Katsura; Ito, Yoichi M.; Wenzel, Sally E.; Nishimura, MasaharuDistinct Phenotypes of Smokers with Fixed Airflow Limitation Identified by Cluster Analysis of Severe Asthma-Annals of the American Thoracic Society-Jan-2018
Showing results 1 to 2 of 2

 

Hokkaido University