HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >
Institute of Low Temperature Science >

データセット(Dataset) : [5]

Collection home page

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 5 of 5
Export metadata:
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
data paper (author version)Amino, Tomomi; Iizuka, Yoshinori; Matoba, Sumito; Shimada, Rigen; Oshima, Naga; Suzuki, Toshitaka; Ando, Takuto; Aoki, Teruo; Fujita, Koji[Dataset]SE-Dome dust aerosols(Amino2020)_2020-Polar Science-5-Oct-2020
data paper (author version)Kurosaki, Yutaka; Matoba, Sumito; Iizuka, Yoshinori; Niwano, Masashi; Tanikawa, Tomonori; Ando, Takuto; Hori, Akira; Atsushi, Miyamoto; Fujita, Shuji; Aoki, Teruo[Dataset] SIGMA-A ice core water isotope and precipitation amount for Kurosaki et al., JGR-Atmos. 2020---8-Jul-2020
datasetIizuka, Yoshinori; Miyamoto, Chihiro; Matoba, Sumito; Iwahana, Go; Horiuchi, Kazuho; Takahashi, Yoshio; Kanna, Naoya; Suzuki, Koji; Ohno, Hiroshi[Dataset] Barrow Ice Wedge System : isotope and ion concentration(Iizuka et al., 2019)---22-Mar-2019
datasetIizuka, Yoshinori; Uemura, Ryu; Fujita, Koji; Hattori, Shohei; Seki, Osamu; Miyamoto, Chihiro; Suzuki, Toshitaka; Yoshida, Naohiro; Motoyama, Hideaki; Matoba, Sumito[Dataset]SE-Dome ion concentration aerosols(Iizuka2017)---5-Jan-2018
datasetFurukawa, Ryoto; Uemura, Ryu; Fujita, Koji; Sjolte, Jesper; Yoshimura, Kei; Matoba, Sumito; Iizuka, Yoshinori[Dataset]SE-Dome isotope temperature(Furukawa2017)---19-Sep-2017
Showing results 1 to 5 of 5

 

Hokkaido University