HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 3 of 3
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleKoike, Takao; Harigai, Masayoshi; Ishiguro, Naoki; Inokuma, Shigeko; Takei, Syuji; Takeuchi, Tsutomu; Yamanaka, Hisashi; Takasaki, Yoshinari; Mimori, Tsuneyo; Hisamatsu, Katsutoshi; Komatsu, Shuichi; Tanaka, YoshiyaEffect of Methotrexate Plus Adalimumab on the Achievement of Rheumatoid Arthritis Therapeutic Goals : Post Hoc Analysis of Japanese Patients (MELODY Study)-Rheumatology and Therapy-Jun-2016
articleHarigai, Masayoshi; Ishiguro, Naoki; Inokuma, Shigeko; Mimori, Tsuneyo; Ryu, Junnosuke; Takei, Syuji; Takeuchi, Tsutomu; Tanaka, Yoshiya; Takasaki, Yoshinari; Yamanaka, Hisashi; Watanabe, Masahiko; Tamada, Hiroshi; Koike, TakaoPostmarketing surveillance of the safety and effectiveness of abatacept in Japanese patients with rheumatoid arthritis-Modern rheumatology-2016
articleOkada, Yukinori; Shimane, Kenichi; Kochi, Yuta; Tahira, Tomoko; Suzuki, Akari; Higasa, Koichiro; Takahashi, Atsushi; Horita, Tetsuya; Atsumi, Tatsuya; Ishii, Tomonori; Okamoto, Akiko; Fujio, Keishi; Hirakata, Michito; Amano, Hirofumi; Kondo, Yuya; Ito, Satoshi; Takada, Kazuki; Mimori, Akio; Saito, Kazuyoshi; Kamachi, Makoto; Kawaguchi, Yasushi; Ikari, Katsunori; Mohamme, Osman Wael; Matsuda, Koichi; Terao, Chikashi; Ohmura, Koichiro; Myouzen, Keiko; Hosono, Naoya; Tsunoda, Tatsuhiko; Nishimoto, Norihiro; Mimori, Tsuneyo; Matsuda, Fumihiko; Tanaka, Yoshiya; Sumida, Takayuki; Yamanaka, Hisashi; Takasaki, Yoshinari; Koike, Takao; Horiuchi, Takahiko; Hayashi, Kenshi; Kubo, Michiaki; Kamatani, Naoyuki; Yamada, Ryo; Nakamura, Yusuke; Yamamoto, KazuhikoA Genome-Wide Association Study Identified AFF1 as a Susceptibility Locus for Systemic Lupus Eyrthematosus in Japanese-PLoS Genetics-26-Jan-2012
Showing results 1 to 3 of 3

 

Hokkaido University