HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 4 of 4
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleYamada, Kenji; Shiraishi, Hideaki; Oki, Eishin; Ishige, Mika; Fukao, Toshiyuki; Hamada, Yusuke; Sakai, Norio; Ochi, Fumihiro; Watanabe, Asami; Kawakami, Sanae; Kuzume, Kazuyo; Watanabe, Kenji; Sameshima, Koji; Nakamagoe, Kiyotaka; Tamaoka, Akira; Asahina, Naoko; Yokoshiki, Saki; Miyakoshi, Takashi; Ono, Kota; Oba, Koji; Isoe, Toshiyuki; Hayashi, Hiroshi; Yamaguchi, Seiji; Sato, NorihiroOpen-label clinical trial of bezafibrate treatment in patients with fatty acid oxidation disorders in Japan-Molecular genetics and metabolism reports-Jun-2018
articleShiraishi, Hideaki; Yamada, Kenji; Oki, Eishin; Ishige, Mika; Fukao, Toshiyuki; Hamada, Yusuke; Sakai, Norio; Ochi, Fumihiro; Watanabe, Asami; Kawakami, Sanae; Kuzume, Kazuyo; Watanabe, Kenji; Sameshima, Koji; Nakamagoe, Kiyotaka; Tamaoka, Akira; Asahina, Naoko; Yokoshiki, Saki; Miyakoshi, Takashi; Oba, Koji; Isoe, Toshiyuki; Hayashi, Hiroshi; Yamaguchi, Seiji; Sato, NorihiroOpen-label clinical trial of bezafibrate treatment in patients with fatty acid oxidation disorders in Japan ; 2nd report QOL survey-Molecular genetics and metabolism reports-Sep-2019
articleKusumi, Ichiro; Arai, Yuki; Okubo, Ryo; Honda, Minoru; Matsuda, Yasuhiro; Matsuda, Yukihiko; Tochigi, Akihiko; Takekita, Yoshiteru; Yamanaka, Hiroyoshi; Uemura, Keiichi; Ito, Koichi; Tsuchiya, Kiyoshi; Yamada, Jun; Yoshimura, Bunta; Mitsui, Nobuyuki; Matsubara, Sigehiro; Segawa, Takayuki; Nishi, Nobuyuki; Sugawara, Yasufumi; Kako, Yuki; Shinkawa, Ikuta; Shinohara, Kaoru; Konishi, Akiko; Iga, Junichi; Hashimoto, Naoki; Inomata, Shinsaku; Tsukamoto, Noriko; Ito, Hiroto; Ito, Yoichi M.; Sato, NorihiroPredictive factors for hyperglycaemic progression in patients with schizophrenia or bipolar disorder-BJPsych Open-Nov-2018
articleTanaka, Yoshiya; Oba, Koji; Koike, Takao; Miyasaka, Nobuyuki; Mimori, Tsuneyo; Takeuchi, Tsutomu; Hirata, Shintaro; Tanaka, Eiichi; Yasuoka, Hidekata; Kaneko, Yuko; Murakami, Kosaku; Koga, Tomohiro; Nakano, Kazuhisa; Amano, Koichi; Ushio, Kazuyasu; Atsumi, Tatsuya; Inoo, Masayuki; Hatta, Kazuhiro; Mizuki, Shinichi; Nagaoka, Shouhei; Tsunoda, Shinichiro; Dobashi, Hiroaki; Horie, Nao; Sato, NorihiroSustained discontinuation of infliximab with a raising-dose strategy after obtaining remission in patients with rheumatoid arthritis: the RRRR study, a randomised controlled trial-Annals of the rheumatic diseases-Jan-2020
Showing results 1 to 4 of 4

 

Hokkaido University