HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 4 of 4
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleIshiguro, Nobuhisa; Kikuta, Hideaki; Konno, Mutsuko; Sato, Rikako; Manabe, AtsushiEvaluation of a novel immunochromatographic assay using silver amplification technology for detection of Mycoplasma pneumoniae from throat swab samples in pediatric patients-Journal of Laboratory Medicine-7-Jun-2021
article (author version)Ishiguro, Nobuhisa; Sato, Rikako; Kikuta, Hideaki; Nakanishi, Masanori; Aoyagi, Hayato; Mori, Toshihiko; Nagano, Naoko; Tabata, Yuichi; Hazama, Kyosuke; Konno, Mutsuko; Yamanaka, Tatsuru; Azuma, Katsumi; Tanaka, Hiroshi; Narita, Mitsuo; Morita, Keisuke; Odagawa, Yasuhisa; Ishizaka, Akihito; Tsuchida, Akira; Sasaki, Satoshi; Horino, Atsuko; Kenri, Tsuyoshi; Togashi, Takehiro; Manabe, AtsushiP1 gene of Mycoplasma pneumoniae isolated from 2016 to 2019 and relationship between genotyping and macrolide resistance in Hokkaido, Japan-Journal of medical microbiology-Jun-2021
article (author version)Ishiguro, Nobuhisa; Koseki, Naoko; Kaiho, Miki; Ariga, Tadashi; Kikuta, Hideaki; Oba, Koji; Togashi, Takehiro; Morita, Keisuke; Inagawa, Akira; Okamura, Akiko; Yamazaki, Shigeru; Shida, Satoru; Konno, Mutsuko; Kawamura, Nobuaki; Ishizaka, Akihito; Takada, Kimihiko; Tsubakihara, Keiji; Nagano, Naoko; Shibata, Mutsuo; Furuyama, Hideto; Matsuzono, Yoshihiro; Koike, Akemi; Murashita, Mari; Hatae, Yoshio; Arioka, Hideki; Yamanaka, Tatsuru; Watanabe, Toru; Tabata, Yuuichi; Kumita, Yoshihiro; Hazama, Kyosuke; Akutsu, Yasushi; Aoyagi, Hayato; Tobise, Chie; Azuma, Katsuki; Yasoshima, Kohichi; Sawada, Yoko; Uetsuji, Kazuyuki; Tsuchida, Akira; Tsuchiyama, Akira; Yasuda, Kazue; Odagawa, Yasuhisa; Yoshioka, MikioClinical effectiveness of four neuraminidase inhibitors (oseltamivir, zanamivir, laninamivir, and peramivir) for children with influenza A and B in the 2014-2015 to 2016-2017 influenza seasons in Japan-Journal of infection and chemotherapy-Jun-2018
article (author version)Koseki, Naoko; Teramoto, Shinobu; Kaiho, Miki; Gomi-Endo, Rika; Yoshioka, Mikio; Takahashi, Yutaka; Nakayama, Tsuguyo; Sawada, Hiroyuki; Konno, Mutsuko; Ushijima, Hiroshi; Kikuta, Hideaki; Ariga, Tadashi; Ishiguro, NobuhisaDetection of Human Bocaviruses 1 to 4 from Nasopharyngeal Swab Samples Collected from Patients with Respiratory Tract Infections-Journal of Clinical Microbiology-Jun-2012
Showing results 1 to 4 of 4

 

Hokkaido University