HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 5 of 5
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleTakashima, Yuta; Shinagawa, Naofumi; Morinaga, Daisuke; Nakamura, Junichi; Furuta, Megumi; Shoji, Tetsuaki; Asahina, Hajime; Kikuchi, Eiki; Kikuchi, Junko; Sakakibara-Konishi, Jun; Tsujino, Ichizo; Konno, SatoshiRisk of bleeding associated with transbronchial biopsy using flexible bronchoscopy in patients with echocardiographic or chest CT evidence of pulmonary hypertension-BMC Pulmonary Medicine-28-Nov-2023
articleShiiya, Akihiko; Noguchi, Takuro; Tomaru, Utano; Ariga, Shin; Takashima, Yuta; Ohhara, Yoshihito; Taguchi, Jun; Takeuchi, Satoshi; Shimizu, Yasushi; Kinoshita, Ichiro; Koizumi, Tomonobu; Matsuno, Yoshihiro; Shinagawa, Naofumi; Sakakibara-Konishi, Jun; Dosaka-Akita, HirotoshiEGFR inhibition in EGFR-mutant lung cancer cells perturbs innate immune signaling pathways in the tumor microenvironment-Cancer science-Apr-2023
articleGoudarzi, Houman; Kimura, Hirokazu; Kimura, Hiroki; Makita, Hironi; Matsumoto, Munehiro; Takei, Nozomu; Shimizu, Kaoruko; Suzuki, Masaru; Watanabe, Taku; Kikuchi, Eiki; Ohira, Hiroshi; Tsujino, Ichizo; Sakakibara-Konishi, Jun; Shinagawa, Naofumi; Shijubo, Noriharu; Sato, Hirokazu; Shigehara, Katsunori; Kaga, Kichizo; Hida, Yasuhiro; Murakami, Soichi; Ebihara, Yuma; Nakamura, Akinobu; Miyoshi, Hideaki; Hirano, Satoshi; Hizawa, Nobuyuki; Atsumi, Tatsuya; Huang, Shau-ku; Ito, Yoichi M.; Nishimura, Masaharu; Konno, SatoshiEffects of obesity on CC16 and their potential role in overweight/obese asthma-Respiratory Research-29-Jun-2022
articleIto, Shotaro; Asahina, Hajime; Yamaguchi, Naoko; Tomaru, Utano; Hasegawa, Tadashi; Hatanaka, Yutaka; Hatanaka, Kanako C.; Taguchi, Hiroshi; Harada, Taisuke; Ohira, Hiroshi; Ikeda, Daisuke; Mizugaki, Hidenori; Kikuchi, Eiki; Kikuchi, Junko; Sakakibara-Konishi, Jun; Shinagawa, Naofumi; Konno, SatoshiA case of radio-insensitive SMARCA4-deficient thoracic undifferentiated carcinoma with severe right heart failure-Respiratory Medicine Case Reports-2021
articleSaito, Yoshitaka; Yamada, Takehiro; Kobayashi, Masaki; Sakakibara-Konishi, Jun; Shinagawa, Naofumi; Kinoshita, Ichiro; Dosaka-Akita, Hirotoshi; Iseki, KenPaclitaxel-associated Acute Pain Syndrome Similarly Occurs in the Patients with or without Previously Administered Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs Prior to Paclitaxel Administration-薬学雑誌 Yakugaku zasshi(Journal of the pharmaceutical society of Japan)-Dec-2019
Showing results 1 to 5 of 5

 

Hokkaido University