HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 3 of 3
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
article (author version)Abe, Nobuya; Kono, Michihito; Kono, Michihiro; Ohnishi, Naoki; Sato, Tomoya; Tarumi, Masato; Yoshimura, Masaru; Sato, Taiki; Karino, Kohei; Shimizu, Yuka; Fujieda, Yuichiro; Kato, Masaru; Hasebe, Rie; Oku, Kenji; Murakami, Masaaki; Atsumi, TatsuyaGlycogen synthase kinase 3 beta/CCR6-positive bone marrow cells correlate with disease activity in multicentric Castleman disease-TAFRO-British journal of haematology-Mar-2022
articleTakenaka, Sakae; Konishi, Takao; Sato, Tomoya; Tada, Atsushi; Koizumi, Takuya; Mizuguchi, Yoshifumi; Kadosaka, Takahide; Motoi, Ko; Kobayashi, Yuta; Komoriyama, Hirokazu; Kato, Yoshiya; Sarashina, Miwa; Omote, Kazunori; Tsujinaga, Shingo; Sato, Takuma; Kamada, Rui; Kamiya, Kiwamu; Iwano, Hiroyuki; Nagai, Toshiyuki; Orimo, Tatsuya; Kamachi, Hirofumi; Taketomi, Akinobu; Anzai, ToshihisaAcute Myocardial Infarction of the Left Main Coronary Artery Presenting with Cardiogenic Shock and Pulmonary Edema during Noncardiac Surgery-Case Reports in Cardiology-14-Aug-2021
articleTsujinaga, Shingo; Iwano, Hiroyuki; Oshino, Tomohiro; Kadosaka, Takahide; Mizuguchi, Yoshifumi; Motoi, Ko; Chiba, Yasuyuki; Koya, Taro; Temma, Taro; Kamiya, Kiwamu; Fukushima, Arata; Koizumi, Takuya; Sato, Tomoya; Takenaka, Sakae; Tada, Atsushi; Ishizaka, Suguru; Sarashina, Miwa; Omote, Kazunori; Kamada, Rui; Konishi, Takao; Sato, Takuma; Nagai, Toshiyuki; Yamashita, Hiroko; Anzai, ToshihisaReversible Cancer Therapeutics-related Cardiac Dysfunction Complicating Intra-cardiac Thrombi-Internal medicine-2020
Showing results 1 to 3 of 3

 

Hokkaido University