HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 3 of 3
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleKen, Ito; Satoshi, Yuki; Hiroshi, Nakatsumi; Kawamoto, Yasuyuki; Harada, Kazuaki; Nakano, Shintaro; Saito, Rika; Ando, Takayuki; Sawada, Kentaro; Yagisawa, Masataka; Ishiguro, Atsushi; Dazai, Masayoshi; Iwanaga, Ichiro; Hatanaka, Kazuteru; Sato, Atsushi; Matsumoto, Ryusuke; Shindo, Yoshiaki; Tateyama, Miki; Muranaka, Tetsuhito; Katagiri, Masaki; Yokota, Isao; Sakata, Yuh; Sakamoto, Naoya; Komatsu, YoshitoMulticenter, prospective, observational study of chemotherapy-induced dysgeusia in gastrointestinal cancer-Supportive Care in Cancer-1-Jun-2022
articleKawamoto, Yasuyuki; Nakatsumi, Hiroshi; Harada, Kazuaki; Muranaka, Tetsuhito; Ishiguro, Atsushi; Kobayashi, Yoshimitsu; Hayashi, Hideyuki; Yuki, Satoshi; Sawada, Kentaro; Yagisawa, Masataka; Nakano, Shintaro; Sakamoto, Naoya; Komatsu, YoshitoA Phase I Trial of Oxaliplatin, Irinotecan, and S-1 Combination Therapy (OX-IRIS) as Chemotherapy for Unresectable Pancreatic Cancer (HGCSG 1403)-The Oncologist-4-Oct-2021
articleKawamoto, Yasuyuki; Komatsu, Yoshito; Yuki, Satoshi; Sawada, Kentaro; Muranaka, Tetsuhito; Harada, Kazuaki; Nakatsumi, Hiroshi; Fukushima, Hiraku; Ishiguro, Atsushi; Dazai, Masayoshi; Hatanaka, Kazuteru; Nakamura, Michio; Iwanaga, Ichiro; Uebayashi, Minoru; Sogabe, Susumu; Kobayashi, Yoshimitsu; Miyagishima, Takuto; Ono, Kota; Sakamoto, Naoya; Sakata, YuhStudy protocol of HGCSG1404 SNOW study : a phase I/II trial of combined chemotherapy of S-1, nab-paclitaxel and oxaliplatin administered biweekly to patients with advanced gastric cancer-BMC cancer-8-Dec-2017
Showing results 1 to 3 of 3

 

Hokkaido University