HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 3 of 3
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleHashimoto, Naoki; Yasui-Furukori, Norio; Hasegawa, Naomi; Ishikawa, Shuhei; Numata, Shusuke; Hori, Hikaru; Iida, Hitoshi; Ichihashi, Kayo; Furihata, Ryuji; Murata, Atsunobu; Tsuboi, Takashi; Takeshima, Masahiro; Kyou, Yoshitaka; Komatsu, Hiroshi; Kubota, Chika; Ochi, Shinichiro; Takaesu, Yoshikazu; Usami, Masahide; Nagasawa, Tatsuya; Hishimoto, Akitoyo; Miura, Kenichiro; Matsumoto, Junya; Ohi, Kazutaka; Yamada, Hisashi; Inada, Ken; Watanabe, Koichiro; Shimoda, Kazutaka; Hashimoto, RyotaCharacteristics of discharge prescriptions for patients with schizophrenia or major depressive disorder: Real-world evidence from the Effectiveness of Guidelines for Dissemination and Education (EGUIDE) psychiatric treatment project-Asian Journal of Psychiatry-Sep-2021
articleAsaka, Yoko; Mitani, Yusuke; Ohta, Hidenobu; Nakazawa, Takayo; Fukutomi, Rika; Kobayashi, Kyoko; Kumagai, Mayuko; Shinohara, Hitomi; Yoshida, Michiko; Ando, Akiko; Yoshimura, Yuko; Nakagawa, Machiko; Oishi, Yoshihisa; Mizushima, Masato; Adachi, Hiroyuki; Kaneshi, Yosuke; Morioka, Keita; Seto, Yoshitaka; Shimabukuro, Rinshu; Hirata, Michio; Ikeda, Takashi; Ozawa, Miwa; Takeshima, Masahiro; Manabe, Atsushi; Takahashi, Tsutomu; Mishima, Kazuo; Kikuchi, Mitsuru; Yoda, Hitoshi; Kusakawa, Isao; Cho, KazutoshiPreterm toddlers have low nighttime sleep quality and high daytime activity-Scientific reports-21-Nov-2022
articleAndo, Akiko; Ohta, Hidenobu; Yoshimura, Yuko; Nakagawa, Machiko; Asaka, Yoko; Nakazawa, Takayo; Mitani, Yusuke; Oishi, Yoshihisa; Mizushima, Masato; Adachi, Hiroyuki; Kaneshi, Yosuke; Morioka, Keita; Shimabukuro, Rinshu; Hirata, Michio; Ikeda, Takashi; Fukutomi, Rika; Kobayashi, Kyoko; Ozawa, Miwa; Takeshima, Masahiro; Manabe, Atsushi; Takahashi, Tsutomu; Mishima, Kazuo; Kusakawa, Isao; Yoda, Hitoshi; Kikuchi, Mitsuru; Cho, KazutoshiSleep maturation influences cognitive development of preterm toddlers-Scientific reports-5-Aug-2021
Showing results 1 to 3 of 3

 

Hokkaido University