HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 3 of 3
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
article (author version)Ishiguro, Nobuhisa; Koseki, Naoko; Kaiho, Miki; Ariga, Tadashi; Kikuta, Hideaki; Oba, Koji; Togashi, Takehiro; Morita, Keisuke; Inagawa, Akira; Okamura, Akiko; Yamazaki, Shigeru; Shida, Satoru; Konno, Mutsuko; Kawamura, Nobuaki; Ishizaka, Akihito; Takada, Kimihiko; Tsubakihara, Keiji; Nagano, Naoko; Shibata, Mutsuo; Furuyama, Hideto; Matsuzono, Yoshihiro; Koike, Akemi; Murashita, Mari; Hatae, Yoshio; Arioka, Hideki; Yamanaka, Tatsuru; Watanabe, Toru; Tabata, Yuuichi; Kumita, Yoshihiro; Hazama, Kyosuke; Akutsu, Yasushi; Aoyagi, Hayato; Tobise, Chie; Azuma, Katsuki; Yasoshima, Kohichi; Sawada, Yoko; Uetsuji, Kazuyuki; Tsuchida, Akira; Tsuchiyama, Akira; Yasuda, Kazue; Odagawa, Yasuhisa; Yoshioka, MikioClinical effectiveness of four neuraminidase inhibitors (oseltamivir, zanamivir, laninamivir, and peramivir) for children with influenza A and B in the 2014-2015 to 2016-2017 influenza seasons in Japan-Journal of infection and chemotherapy-Jun-2018
article (author version)Koseki, Naoko; Teramoto, Shinobu; Kaiho, Miki; Gomi-Endo, Rika; Yoshioka, Mikio; Takahashi, Yutaka; Nakayama, Tsuguyo; Sawada, Hiroyuki; Konno, Mutsuko; Ushijima, Hiroshi; Kikuta, Hideaki; Ariga, Tadashi; Ishiguro, NobuhisaDetection of Human Bocaviruses 1 to 4 from Nasopharyngeal Swab Samples Collected from Patients with Respiratory Tract Infections-Journal of Clinical Microbiology-Jun-2012
articleIshiguro, Nobuhisa; Koseki, Naoko; Kaiho, Miki; Ariga, Tadashi; Kikuta, Hideaki; Togashi, Takehiro; Oba, Koji; Morita, Keisuke; Nagano, Naoko; Nakanishi, Masanori; Hara, Kazuya; Hazama, Kyosuke; Watanabe, Toru; Yamanaka, Tatsuru; Sasaki, Satoshi; Furuyama, Hideto; Shibata, Mutsuo; Shida, Satoru; Ishizaka, Akihito; Tabata, Yuichi; Aoyagi, Hayato; Naito, Hiroyuki; Yoshioka, Mikio; Horino, Atsuko; Kenri, Tsuyoshi; Hokkaido Pediatric Respiratory Infection Study GroupTherapeutic efficacy of azithromycin, clarithromycin, minocycline and tosufloxacin against macrolide-resistant and macrolide-sensitive Mycoplasma pneumoniae pneumonia in pediatric patients-PLoS ONE-13-Mar-2017
Showing results 1 to 3 of 3

 

Hokkaido University