HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 2 of 2
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleSaito, Akatsuki; Irie, Takashi; Suzuki, Rigel; Maemura, Tadashi; Nasser, Hesham; Uriu, Keiya; Kosugi, Yusuke; Shirakawa, Kotaro; Sadamasu, Kenji; Kimura, Izumi; Ito, Jumpei; Wu, Jiaqi; Iwatsuki-Horimoto, Kiyoko; Ito, Mutsumi; Yamayoshi, Seiya; Loeber, Samantha; Tsuda, Masumi; Wang, Lei; Ozono, Seiya; Butlertanaka, Erika P.; Tanaka, Yuri L.; Shimizu, Ryo; Shimizu, Kenta; Yoshimatsu, Kumiko; Kawabata, Ryoko; Sakaguchi, Takemasa; Tokunaga, Kenzo; Yoshida, Isao; Asakura, Hiroyuki; Nagashima, Mami; Kazuma, Yasuhiro; Nomura, Ryosuke; Horisawa, Yoshihito; Yoshimura, Kazuhisa; Takaori-Kondo, Akifumi; Imai, Masaki; Tanaka, Shinya; Nakagawa, So; Ikeda, Terumasa; Fukuhara, Takasuke; Kawaoka, Yoshihiro; Sato, KeiEnhanced fusogenicity and pathogenicity of SARS-CoV-2 Delta P681R mutation-Nature-10-Feb-2022
articleKishimoto, Mai; Kajihara, Masahiro; Tabata, Koshiro; Itakura, Yukari; Toba, Shinsuke; Ozono, Seiya; Sato, Yuko; Suzuki, Tadaki; Ito, Naoto; Changula, Katendi; Qiu, Yongjin; Mori-Kajihara, Akina; Eto, Yoshiki; Harima, Hayato; Mwizabi, Daniel; Hang'ombe, Bernard M.; Hall, William W.; Takada, Ayato; Orba, Yasuko; Sawa, Hirofumi; Sasaki, MichihitoIsolation and characterization of distinct Rotavirus A in bat and rodent hosts-Journal of virology-Jan-2023
Showing results 1 to 2 of 2

 

Hokkaido University