HUSCAP logo Hokkaido Univ. logo

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers >

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Export metadata:
Showing results 1 to 9 of 9
TypeAuthor(s)TitleOther TitlesCitationCitation(alt)Issue Date
articleMasuda, Seiji; Nozawa, Kosuke; Matsunaga, Wataru; Masuta, Yukari; Kawabe, Akira; Kato, Atsushi; Ito, HidetakaCharacterization of a heat-activated retrotransposon in natural accessions of Arabidopsis thaliana-Genes & Genetic Systems-Dec-2016
articleMasuta, Yukari; Kawabe, Akira; Nozawa, Kosuke; Naito, Ken; Kato, Atsushi; Ito, HidetakaCharacterization of a heat-activated retrotransposon in Vigna angularis-Breeding Science-Mar-2018
articleTakehira, Kanako; Hayashi, Yui; Nozawa, Kosuke; Chen, Lu; Suzuki, Takamasa; Masuta, Yukari; Kato, Atsushi; Ito, HidetakaDRD1, a SWI/SNF-like chromatin remodeling protein, regulates a heat-activated transposon in Arabidopsis thaliana-Genes & Genetic Systems-8-Aug-2021
articleBoonjing, Patwira; Masuta, Yukari; Nozawa, Kosuke; Kato, Atsushi; Ito, HidetakaThe effect of zebularine on the heat-activated retrotransposon ONSEN in Arabidopsis thaliana and Vigna angularis-Genes & Genetic Systems-Aug-2020
articleNozawa, Kosuke; Kawagishi, Yuki; Kawabe, Akira; Sato, Mio; Masuta, Yukari; Kato, Atsushi; Ito, HidetakaEpigenetic Regulation of a Heat-Activated Retrotransposon in Cruciferous Vegetables-Epigenomes-2017
article (author version)Masuta, Yukari; Nozawa, Kosuke; Takagi, Hiroki; Yaegashi, Hiroki; Tanaka, Keisuke; Ito, Tasuku; Saito, Hideyuki; Kobayashi, Hisato; Matsunaga, Wataru; Masuda, Seiji; Kato, Atsushi; Ito, HidetakaInducible Transposition of a Heat-Activated Retrotransposon in Tissue Culture-Plant and Cell Physiology-1-Feb-2017
articleHayashi, Yui; Takehira, Kanako; Nozawa, Kosuke; Suzuki, Takamasa; Masuta, Yukari; Kato, Atsushi; Ito, HidetakaONSEN shows different transposition activities in RdDM pathway mutants-Genes & Genetic Systems-Aug-2020
articleMatsunaga, Wataru; Ohama, Naohiko; Tanabe, Noriaki; Masuta, Yukari; Masuda, Seiji; Mitani, Namiki; Yamaguchi-Shinozaki, Kazuko; Ma, Jian Feng; Kato, Atsushi; Ito, HidetakaA small RNA mediated regulation of a stress-activated retrotransposon and the tissue specific transposition during the reproductive period in Arabidopsis-Frontiers in Plant Science-9-Feb-2015
articleIto, Hidetaka; Kim, Jong-Myong; Matsunaga, Wataru; Saze, Hidetoshi; Matsui, Akihiro; Endo, Takaho A.; Harukawa, Yoshiko; Takagi, Hiroki; Yaegashi, Hiroki; Masuta, Yukari; Masuda, Seiji; Ishida, Junko; Tanaka, Maho; Takahashi, Satoshi; Morosawa, Taeko; Toyoda, Tetsuro; Kakutani, Tetsuji; Kato, Atsushi; Seki, MotoakiA Stress-Activated Transposon in Arabidopsis Induces Transgenerational Abscisic Acid Insensitivity-Scientific reports-16-Mar-2016
Showing results 1 to 9 of 9

 

Hokkaido University